Gróf Tisza István összes munkái E-Book


Gróf Tisza István összes munkái - Tisza István pdf epub

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
TÖRTÉNELEM: 2017
ÍRÓ: Tisza István
ISBN: 9786155242915
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 9,47

MAGYARÁZAT:

Gróf Tisza István összes munkái leírása Az eszme: Tisza István szellemi hagyatékát egybegyűjtve, lehetőleg teljesen kiadni, az 1918-19. évek zavaros és tisztátalan forradalmainak leküzdése után megindult általános, nemzeti restauráció első idejében megalakult Tisza István-emlékbizottság kebelében keletkezett. Az ő halála első évfordulójának közeledte adta meg az indítást e bizottság megalakítására. Az a klub, amely az ő pártvezéri-tevékenységének színtere volt s amely az 1918-iki Wekerle-kormány alakulásakor a Nemzeti Munkapártnak a kormánypártba való beolvadásakor ismét a «Nemzeti Társaskör» nem politikai jellegét öltötte föl, mint a Szabadelvűpárt föloszlásakor, volt az Emlékbizottság létrehozója és lett annak hajlékává is. Az a körülmény, hogy az Emlékbizottság első elnökévé Beöthy Zsoltot választotta, már jelzése volt annak, hogy nem politikai téren kívánja a letűnt vezér hagyományait felújítani, nem is egyszerű szoborbizottság, hanem elsősorban és főkép a legmaradandóbb szellemi, irodalmi téren kívánja a Tisza István emlékét megörökíteni s a nemzetre nézve gyümölcsözővé tenni. Éreztük mindnyájan a tátongó űrt, melyet közéletünk legnagyobb alakjának tragikus kimúlta hátrahagyott s minél élénkebben éreztük, hogy nincs az élők között senki, aki azt az űrt betölteni hivatott és képes volna, annál inkább kellett éreznünk szükségét annak, hogy ami Tisza Istvánról ránk maradt, annak birtokát és hasznát biztosítsuk mindenképp elárvult és szerencsétlenné lett nemzete számára.

...s, valóságos belső titkos tanácsos, császári és királyi kamarás, író, polihisztor, közgazdász, a Batthyány-kormány közlekedési minisztere, „a legnagyobb magyar" (Kossuth Lajos - egyik legnagyobb politikai ellenfele - méltatta így: „polgári ... Tisza István - Könyvei / Bookline - 1. oldal ... ... Tisza István gróf (Geszt, 1861. ápr. 22. - Bp., 1918. okt. 31.): politikus, miniszterelnök, az MTA t. tagja (1910); ~ Kálmán fia. Berlinben, Heidelbergben és Bp.-en jogi és közgazdasági tanulmányokat végzett, majd öt évig a család bihari birtokán gazdálkodott. 1886-tól szabadelvű párti programmal képviselő, 1897-ben ... Itt 2 antik könyvet találsz Gróf Tisza István szer ... Tisza István: Gróf Tisza István összes munkái I. (töredék ... ... . Berlinben, Heidelbergben és Bp.-en jogi és közgazdasági tanulmányokat végzett, majd öt évig a család bihari birtokán gazdálkodott. 1886-tól szabadelvű párti programmal képviselő, 1897-ben ... Itt 2 antik könyvet találsz Gróf Tisza István szerzőtől, pl.: Gróf Tisza István összes munkái I. (fénymásolt), Gróf Tisza István összes munkái II. kötet grÓf tisza istvÁn Összes munkÁi az orszÁgos tisza istvÁn emlÉk-bizottsÁg kezdemÉnyezÉsÉre És tÁmogatÁsÁval kiadja a magyar tudomÁnyos akadÉmia elsŐ kÖtet . i. tanulmÁnyok És ÉrtekezÉsek ii. naplÓ szerŰ feljegyzÉsek mÁsodik kiadÁs budapest, 1928 franklin-tÁrsulat magyar Írod. intÉzet És kÖnyvnyomda Ára 20 pengő Régikönyvek, Tisza István - Gróf Tisza István összes munkái I. - Az eszme: Tisza István szellemi hagyatékát egybegyűjtve, lehetőleg teljesen kiadni, az 1918-19. évek zavaros és tisztátalan forradalmainak leküzdés... grÓf tisza istvÁn Összes munkÁi az orszÁgos tisza istvÁn emlÉk-bizottsÁg kezdemÉnyezÉsÉre És tÁmogatÁsÁval kiadj. a magyar tudomÁnyos akadÉmia 4. sorozat ÖtÖdik kÖtet l geÓf tisza istvÁn levele 1914 jÚlius 21-rŐl П. 1916 februÁr-november havÁban Írt levelek, tÁviratok, tÁvbeszÉlŐn kÜldÖtt Üzenetek És egyes ... Szerző: Tarján M. Tamás „…ennek így kellett lennie." (Tisza István állítólagos utolsó szavai) 1918. október 31-én gyilkolták meg Hermina úti villájában gróf Tisza István egykori miniszterelnököt, akit két kormányfői ciklusa (1903-1905, illetve 1913-1917) alatt markáns konzervatív politika és az ellenzéki obstrukció elleni kíméletlen fellépés jellemzett. Tisza, István / Magyar Tudományos Akadémia: Gróf Tisza István összes munkái (Studies of Count István Tisza), 6 volumes, Budapest 1923-1927: Franklin Társulat. Tisza, István, Maruzsa, Zoltán / Pallai, László (eds.): Tisza István és emlékezete. Tanulmányok Tisza István születésének 150. évfordulójára (István Tisza and his ......