Az erdélyi vármegyék középkori archontológiája E-Book


Az erdélyi vármegyék középkori archontológiája - W. Kovács András pdf epub

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
TÖRTÉNELEM: 2010
ÍRÓ: W. Kovács András
ISBN: 9786068178080
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 10,98

MAGYARÁZAT:

Az erdélyi vármegyék középkori archontológiája leírása Az erdélyi vármegyék középkori archontológiája a hét erdélyi vármegye (Belső-Szolnok, Doboka, Hunyad, Fehér, Kolozs, Küküllő, Torda) ismert tisztségviselőinek – az ispánok, a megyénkénti két szolgabíró és a vármegyei jegyző – neveit és hivatalviselésük időhatárait tartalmazza. Az ispánokat az Árpád-korban a király, a 14. század elejétől az erdélyi vajda nevezte ki tisztségébe, az ugyancsak a 14. század elején feltűnő szolgabírákat pedig (valószínűleg évenként) az egyes vármegyék nemessége választotta. Az összeállítás legfontosabb forrása a hét vármegyei hatóság által kibocsátott oklevelek; az 1542 előttiek közül több mint 500 maradt fenn napjainkig.

...ovács András: Az erdélyi vármegyék középkori archontológiája ... Erdélyi Múzeum-egyesület ... . Kvár 2010. (Erdélyi Tudományos Füzetek 263. A továbbiakban Erdélyi vármegyék archontológiája). Ehhez pótlásként a szolgabírákra vo-natkozó adatokat az alábbiakban soroljuk fel. Olvasni Menő Online Könyvesbolt - könyvek a legjobb áron! Kedvezmények, újdonságok, bestsellerek, széles könyv és e-könyv kínálat, akár ingyenes szállítással. • A Szilágyság és a Wesselényi család (14-17. század). Szer ... W. Kovács András - Az erdélyi vármegyék középkori ... ... . • A Szilágyság és a Wesselényi család (14-17. század). Szerk. Hegyi Géza-W. Kovács András. Kolozsvár, 2012. (Erdélyi Tudományos Füzetek 277.) 324 lap + 1 melléklet / ISBN 978-606-8178-64-6. LEKTORÁLÁSOK 2010 • W. Kovács András: Az erdélyi vármegyék középkori archontológiája. (Erdélyi Tudományos Füzetek 263.) Kapnikbányán az ezüst, arany és a réz vegyesen fordult elő. 9 A mélyművelés mellett ismert volt a térségben a folyók iszapjából és homokjából történő aranymosás is, de jelentősége eltörpült az erdélyi aranymosás mellett. 10 Több korabeli forrás hivatkozik arra, hogy a környező hegyekben már a római korszakban is ... Az Erdélyi Káptalan jegyzőkönyvei 1222-1599 I. Bogdándi Zsolt Gálfi Emőke ... Az erdélyi szászok letelepedéséről Friedrich Schuller - Friedrich Teutsch. Középkor. Online ár: 1530,- Ft: Az erdélyi vármegyék középkori archontológiája W. Kovács András. ... Az esztergomi székes- és társaskáptalanok archontológiája 1100 ... W. Kovács András Középszolnok és Kraszna vármegyék hatóságának középkori történetéhez Középszolnok és Kraszna vármegye a mai Szilágy megye elődei több szálon részint az erdélyi vajdaságon kívüli agyarországhoz, A század végétől az erdélyi fejedelmek is adományoztak bárói rangot (Báthory István és Bocskay István), amelyek a királyi rangemelésektől csak abban különböztek, hogy „Magyar Királyság bárói" helyett „Magyarország és Erdély báróit" említették. 1606 utáni erdélyi bárói rangemelésre vonatkozó adatot nem ... Parasztfelkelések a középkori Magyarországon. Az Árpád-korban nem voltak jelentős parasztfelkelések Magyarországon, az első jobbágyok kezdeményezte lázadásra csak a 15. században, a vegyes-házi királyok korában került sor. Ez volt a Budai Nagy Antal vezette 1437-1439 közti Erdélyi parasztfelkelés. Az erdélyi országgyűlés - amelyen az 1437. évi kolozsmonostori egyezség óta a_három nemzet:a magyar, a székely és a szász képviselői vettek részt - 1557-ben kimondta a szabad vallásgyakorlási. 1568-ban pedig a római katolikus vallás mellett azzal egyenrangúnak ismerte el a kálvinista, a lutheránus és az unitárius ... Az erdélyi románok középkori sorsát sokszor a nemesség által alkalmazott kényszer, a sokszor teljesíthetetlen robot, de a társadalmi, politikai és vallási háttérbeszorítás is terhelte. ... uradalmakról eltávolítva, láncra verve, a vármegyék börtöneibe küldve és ott felejtve, saját uraik által megnyomorítva és ... András W. Kovács, Az Erdélyi vármegyék középkori archontológiája [Srednjovjekovna arhontologija erdeljskih županija], Erdélyi Tudományos füzetek, sv. 263 ... 1606-ban meghalt Bocskai István, az erdélyi rendek Rákóczi Zsigmondot (1606-08) választották fejedelemnek. Tőle, a kiváltságaikért felkelt hajdúk segítségével, 1608-ban Báthory István unokaöccse, a 18 éves Báthory Gábor (1608-13 ) szerezte meg a hatalmat. Az összes 100 holdnál többet bíró magyar birtokosok névsora a ... Erdélyi Múzeum-Egyesület, ed. Az erdélyi vármegyék középkori archontológiája. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2010. Fallenbüchl, Zoltán. IDEM: Megyeszékhelyek a középkori Erdélyben. În: Emlékkönyv Egyed Ákos nyolcvanadik születésnapjára. Ed. SIPOS Gábor - PÁL Judit. Kolozsvár 2010; IDEM: Szolgabírák és járások a középkori Erdélyben. În: Erdélyi Múzeum 71 (2010). Nr. 3-4; DÁNÉ Veronka: „Az őnagysága széki így deliberála". The iudices nobilium of the Transylvanian Counties in the Middle Ages Keywords: Transylvania, Middle Ages, iudex nobilium, county authorities. The office of iudex nobilium (szolgabíró) was created by royal authority in Hungary in the 1270s, and it Az erdélyi katonai határőrvidék népességéről a határőrség megszervezésétől kezdve (1764) állandóan pontos nyilvántartásokat vezettek. Éppen ezért hitelesnek tekinthetjük azt a képet, amelyet J.H. Benigni mutatott be értékes tanulmányaiban a határőrvidék népességének nemcsak vallási és etnikai megoszlásáról ... likálni az összes erdélyi megye középkori archontológiáját: Az erdélyi vármegyék középkori archontológiája. Kolozsvár, 2010. [Kézirat, sajtó alatt] Ehelyütt is megköszönöm a szerzőnek, hogy kéziratát annak megjele-nése előtt rendelkezésemre bocsátotta.) Nyitra (1105-1526): NOVÁK: Nyitra, Bars, Abaúj 48-55. Pest Az egyez-mény értelmében ide tartozik a teljes Máramaros, Bihar, Zaránd, Középszolnok és Kraszna vármeg...