Hiány és létteljesség - Fejezetek a magyar filozófia történetéből E-Book


Hiány és létteljesség - Fejezetek a magyar filozófia történetéből - Veres Ildikó pdf epub

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
TÖRTÉNELEM: 2017
ÍRÓ: Veres Ildikó
ISBN: 9789634142300
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 4,44

MAGYARÁZAT:

Hiány és létteljesség - Fejezetek a magyar filozófia történetéből leírása A magyar filozófiatörténet tematikus vonulatában az emberi lét teljességére és az ezzel koherensen összefüggő hiány kérdésköreire vonatkozó kérdésfeltevéseket és a lehetséges válaszokat értelmezi a szerző különböző szövegek hermeneutikai elemzésével és összehasonlító analízisével. Az európai filozófiai tradícióban e problémakörök az egyes domináns filozófiákban tematizálódtak Arisztotelésztől Sartre-ig. A filozófiai diskurzusok univerzalitás-igényében jelenlévő két kulcsfogalom mintegy vezérfonalként vezetett egyrészt a filozófiai rendszerek konstruálásához, másrészt a nem rendszerben gondolkodó bölcselőknél, például az egzisztencia-filozófiákban is, jelentős pozíciót foglalt és foglal el ma is a magyar bölcselet jeles alakjainak koncepciójában. A két részből álló könyvben a szerző az Abszolútum-központú koncepciókban (Böhm Károly, Varga Béla, Makkai Sándor, Brandenstein Béla), és a nem rendszerben gondolkodók elgondolásaiban (Révay József, Hamvas Béla, Király V. István) értelmezi a hiány és a létteljesség kapcsolódásait. A tematikus megközelítés újszerűsége mellett a szerző a hagyományos filozófiatörténet-írás metodikáját ötvözi a hermeneutikai-komparatív módszerrel.

...(„Szélsőjobboldali, nemzetiszocialista pártok Magyarországon, 1928-1933", konzulens: Vargyai Gyula professzor, egyetemi tanár, Fejezetek a modern dráma történetéből 10 ó ... Dr. Veres Ildikó - Publikációk - Filozófia Tanszék ... . Például Brecht, Beckett, Dürrenmatt, Spiró, Sütő művei. Szerzők és művek a 20. század második felének magyar próza- és drámairodalmából 25 ó. Ottlik Géza: Iskola a határon, továbbá még egy regény és öt-tíz novella a 20. század második feléből. Örkény István Az Európai Könyvkiadó 1991 szeptemberében indította el megújított, külsejében is vonzóbb sorozatát. Alaposan, minden részle ... Hiány »-› ÁrGép ... . század második feléből. Örkény István Az Európai Könyvkiadó 1991 szeptemberében indította el megújított, külsejében is vonzóbb sorozatát. Alaposan, minden részletre kiterjedő figyelemmel tervezte meg az összeállítást, hiszen a világirodalom és a magyar irodalom remekműveinek kiadásával egysze Fejezetek a tudomány és a technika történetéből ... Szintetikus kultúra , mindent felszív. Újító kultúra is, főleg a politikai demokrácia, az irodalom, a filozófia és a tudomány terén. ... itt aztán tömegesen terjedt el, mivel a pergamen rosszabb és drágább volt. Olyan sokat termeltek belőle, hogy hiány mutatkozott ... 1. Az ókori filozófia történetének összefoglalása. Arisztotelész filozófiai rendszere. 2. Hellenisztikus filozófiai iskolák. Epikureizmus, szkepticizmus, sztoicizmus. 3. Neoplatonizmus és kereszténység. Ágoston és a középkori filozófia néhány problémája. 4. Arab filozófusok és a skolasztika képviselői. Középkori filozófia. A keresztény teológia és az antik filozófia, a kereszténység világ- és istenfelfogása (patrisztika), hit és tudás, test és lélek dualizmusa. A boldogság mibenlétének keresése, Isten felé irányuló szeretet, az igazságot kereső ember, a rossz mint léthiány, a szabad akarat (Szent Ágoston). AZ ANTIK FILOZÓFIA, Második, javított és bővített kiadás Szerző: Halasy-Nagy József Quintus Kiadó, 2011...