Modern és posztmodern E-Book


Modern és posztmodern - Vadas József pdf epub

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
TÖRTÉNELEM: 2006
ÍRÓ: Vadas József
ISBN: 9789639574908
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 5,38

MAGYARÁZAT:

Modern és posztmodern leírása Kötetünk a mindennapi környezet, és azon belül is elsősorban az otthon tárgyi világának modernizálódásával foglalkozik, amelyet a huszadik századi technikai civilizáció indított el, és amelyhez nem kis mértékben járultak hozzá az azt kísérő társadalmi folyamatok, művészeti és tudományos felismerések. Nem egyenes vonalú fejlő‘désrő‘l van szó: merész gondolatok és utópikus elképzelések az újítás radikalizmusával vetekedő‘ visszarendező‘dések és újraértelmezések adják szellemi hátterét. Azt sem mondhatjuk hogy a történet véget ért volna: a posztmodern legalább annyira folytatása mint amennyire kritikája is a modernizmusnak. Errő‘l a kavargó világról ad képet mintegy kétszáz színes kép kíséretében Vadas József esszéje amely napjaink művészeti produkcióját is számba véve tesz kísérletet arra hogy az elmúlt mintegy száz év történéseirő‘l eligazítást és fogódzót nyújtson az olvasónak.

.... ... Könyv: Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban - Bókay Antal | Ez a könyv eleve lehetetlen, mégis szükséges vállalkozás ... PDF Modern és posztmodern könyvtár-filozófiák ... . Lehetetlen azért, mert... Modern, posztmodern, Albertina modern hozzáadom az útitervemhez Bécsben van egy új, a modern és a kortárs művészetnek szentelt múzeum. És még milyen múzeum: az Albertina modern a világhírű Albertina mellékintézményeként kereken 2.500 m² felületen helyezkedik el a teljes körűen felújított Künstlerhausban. A posztmodern irodalom sajátos stíluselemeket hordoz, hol s ... A modern és posztmodern építészetről | Alfahír ... .500 m² felületen helyezkedik el a teljes körűen felújított Künstlerhausban. A posztmodern irodalom sajátos stíluselemeket hordoz, hol szakít a korábbi hagyományokkal, hol pedig megújítva azokat épül rájuk. Mindez részint az újmédia létrejöttének is köszönhető, hiszen a posztmodern műfajok, főleg az 1990-es évektől kezdve már olyan változásokat tartalmaznak, melyeknél a szembenézés az újmédiával szinte elkerülhetetlen. A posztmodern. A posztmodernség a mintegy másfél évszázada fennálló modern kultúra napjainkban is tartó legutolsó periódusa. Kezdete az 1970-es évtizedre tehető. Történelmi hátterét a posztindusztriális társadalom adja, a technikai fejlődés új vívmányai. Általános jelenség lett a kétség, a jövőkép ... posztmodern. A 70-es években keletkezett irányzat, mely a modern építészet, művészet látásmódját és eszközeit a korábbi irányzatok jellemzőivel együtt alkalmazza. a sttluskohézió szempontjából; a posztmodern a modern kiterjesztése vagy el-lenhatása. Így tehát kettős cél érdekében folyhatnak tovább is a kutatások, és ezek ösz-szekapcsolása révén kidertthetők: a modern és a posztmodern sttlussajátságok mennyiben függnek vagy nem függnek össze a sttluskohézióval. A posztmodern elnevezés az 1970-es években jelent meg az amerikai építészeti és művészeti szakirodalomban. Az irányzat kutatói szerint viszont az 1960-as évek közepétől, végétől, az 1970-es évek elejétől veszi a kezdetét. Egyfajta válaszkísérletek együttese a század utolsó harmadának kihívásaira. A posztmodern társadalomelmélet képviselői (Gianni Vattimo, Zygmunt Bauman, Wolfgang Welsch stb.) és kritikusai (Fredric Jameson, Terry Eagleton, Alain Touraine, Anthony Giddens stb.) nézetrendszerének áttekintése lehetővé teszi a kortárs társadalom- és kultúraelméleti gondolkodás legfontosabb kérdéseinek árnyalt ... Modern és posztmodern (a könyvtárügyben): ideális , még ha egy kicsit diva-tosnak, oktrojáltnak és elvontnak tûnõ dichotómiájú, mégis explicit kiinduló- és vi-szonyítási pontként definiálható kerete lehet elõadásomnak, a könyvtárak társadal- Vadas József - Modern és posztmodern - Az Eiffel-toronytól a Proust-fotelig. vadas-jozsef-modern-es-posztmodern-az-eiffel-toronytol-a-proust-fotelig_6073c266.jpg. Raktáron Raktáron . Geopen Kiad...