A Külpolitika Elemzése E-Book


A Külpolitika Elemzése - Marton Péter pdf epub

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
TÖRTÉNELEM: 2015
ÍRÓ: Marton Péter
ISBN: 9789638748652
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 9,64

MAGYARÁZAT:

A Külpolitika Elemzése leírása Az államok határain átívelő politikai, gazdasági, kulturális és társadalmi kapcsolatok intenzitásának és összetettségének gyors növekedése mára aláásta a külpolitika elsődlegességének elvét mind a nemzetközi, mind pedig a hazai politikai döntéshozatalban. Ezek a változások azonban éppenséggel növelték az átgondolt külpolitikai elemzés jelentőségét, hiszen a sikeres külpolitikai döntéshozatal egy állam számára döntő fontosságú lehet napjaink komplex globális versengésében. Marton Péter hiánypótló könyve rendkívül olvasmányosan, a korszerű nemzetközi irodalom elméleti eredményeit és azok jelentőségét megvilágító számos külföldi és hazai tapasztalati példa finom egyensúlyozásával vezeti végig az olvasót a külpolitikai elemzés dilemmáin és módszerein. A döntéshozatali folyamatok belső mechanizmusainak és külső kontextusának elemzésére szolgáló fogalmak, eszközök és módszerek precíz és világos bemutatása, valamint használatuk demonstrálása hasznos és azonnal alkalmazható ismereteket szolgáltat a külpolitikát a gyakorlatban űzők és az e gyakorlatot tanulmányozók számára egyaránt. A külpolitika elemzése ideális tankönyv egyetemi hallgatók számára - gyakorló kérdésekkel a fejezetek végén -, de egyúttal ajánlott olvasmány mindenkinek, akit valaha is töprengésre sarkallt a világpolitika és a magyar külpolitika működése. -(Friedmann Viktor)

...etően a külpolitika elmélete és elemzése újra a figyelem középpontjába került ... PDF és biztonságpolitika stratégiai kérdései nemzetbiztonsági ... ... . Hol kezdődik és hol végződik a külpolitika és annak tanulmányozása? Külpolitika-e a külpolitika, vagy inkább belpolitika, vagy a kül- és belpolitika szimbiózisának lehetünk tanúi, melyek egymástól ... A külpolitika-elemzés területén például a közelmúltban születtek eredmények egy jó hangulatú egyetemi előadást követően, melyre egy frissen megjelent könyv (A külpolitika elemzése: Fogalmak és módszerek a külpolitika forrásainak feltárására) meg nem írt fejezetének apropóján került sor. A külpolitika ... A globális világban ugyanis nincs külpolitika belpoli-tika nél ... A Külpolitika Elemzése - Marton Péter - könyváruház ... . A külpolitika ... A globális világban ugyanis nincs külpolitika belpoli-tika nélkül, miként a hazai körülményeket is nagyrészt külső hatások, nemzetközi folyamatok alakítják, melyek kimutatható változást hoztak a nemzetbiztonsági ... zatok elemzése, illetve a kelet-közép-európai országok és a kialakulóban lévő F ... 2. Azt gondolom, hogy a 'Magyar Külpolitika' nem csupán a kormányzat gondolkodásának külpolitikai leképeződése volt, hanem egyrészt egy plurális fórum, melyben valóban megjelenhettek a sokszor teljesen eltérő vélemények is. 3. Kutatásomat a folyóirat 1920 és 1929 közé eső számaira fókuszáltam. Az 1989 utáni évtizedben a globalizálódásról szóló irodalom valóságos "növekedési iparrá" vált, s hol a "történelemre", hol az "államra" vonatkozó "ending-próféciák" között a külpolitika elméletével és elemzési módszereivel való foglalkozás háttérbe szorult. Ezzel szemben az ezredfordulót követően a külpolitika elmélete és elemzése újra a figyelem ... 10. A külpolitika elemzése, módszertani viták és aktuális kihívások 11. Az Egyház tanítása a nemzetközi kapcsolatokról. Számonkérési és értékelési rendszere: Év közben egy adott problémakör önálló feldolgozása kiselőadás keretében, prezentációs technikák segítségével, vagy kurzusdolgozat előre egyeztetett ... Kisantant külügyminiszterei sajtóközleményben adnak hangot aggodalmuknak a „Berlin-Róma tengely"-hez közeledő magyar külpolitika miatt. (Felhívják a figyelmet, az 1930. májusában kötött fegyverkezési jogegyenlőség elvére.) Tölgyessy Péter elemzése. 2016. december 22., 06:59. Tölgyessy Péter: Elveszett egyensúly ... borulhat a visegrádi négyek. Így idomul a magyar külpolitika az új világrendhez. 2014. szeptember 4., 08:23. Kövér cirkusznak nevezte az ukrán válságot Marton Péter A külpolitika elemzése jellemzői, vásárlási tanácsok és árgrafikon. Hasonló termékek kedvező áron. A disszertáció alapfelvetése, hogy a kínai állam biztonságának, a Csungkuó ideának az összetettsége egy kulcstényezőre egyszerűsíthető, mely az állam jelenlegi keretek között működő politikai rendjének és területi integritásának a fennmaradását jelenti, így azt feltételezzük, hogy a kínai külpolitika alárendelődik a belpolitikának. A Zala Megyei Kórház átfogó elemzése a 2012-2013. évi beszámolók alapján: 2015: felokszakk: nappali: GKZ: pénzügy és számvitel: vállalkozási: államháztartás, mérlegelemzés - beszámoló elemzése, pályázat - pályázati tevékenység, Zala Megyei Kórház (Zalaegerszeg) 1659: Selmeczi Renáta Változó utak a külpolitika elméletében és elemzésében leírása. Az 1989 utáni évtizedben a globalizálódásról szóló irodalom valóságos "növekedési iparrá" vált, s hol a "történelemre", hol az "államra" vonatkozó "ending-próféciák" között a külpolitika elméletével és elemzési módszereivel való foglalkozás háttérbe szorult. A kulturális külpolitika céljai, eszközrendszere és formái alapvető változásokon mentek át az elmúlt évtizedekben. Az egyes államok különböző mértékben használják a kulturális diplomáciát, a nemzet identitás és államiság fejlettsége jelentős hatással volt a kulturális külpolitika intézményesülésére. 9.3.3. Érdekcsoportok szerepe és a policy network elemzése 329 9.3.4. A külpolitika mint döntési folyamat: a külpolitikai döntéselemzés három modellje 337 10. A KÜLPOL...