Az európai integráció E-Book


Az európai integráció - Bóka Éva pdf epub

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
TÖRTÉNELEM:
ÍRÓ: Bóka Éva
ISBN: 9789631357196
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 9,51

MAGYARÁZAT:

Az európai integráció leírása Ez a könyv a nemzetekfelettiséghez vezető hosszú utat mutatja be az eszmék, a joggyakorlat, és a valóság – egymással szoros kölcsönhatásban levő – hármas síkján: rövid és közérthetõ formában összefoglalja az európai integrációs elméletek 1945 utáni közötti történetét. Megismertet az európai politikát jellemzõ két irány (föderalista kontra antiföderalista) közötti küzdelemmel, melynek során a nemzetekfelettiséget támogató európai föderalisták lépésrõl-lépésre kivívták a szuverén nemzetállamiság dogmájának a meghaladását, és létrehozták a nemzetek feletti európai intézményeket: az Európai Parlamentet, az Európai Bizottságot, és az Európai Bíróságot. Bemutatja az Európai Közösséget létrehozó föderalista európai gondolkodók - Coudenhove-Kalergi, Schuman, Monnet, Spinelli, Hallstein, Tindemans, Delors, és Fischer – nézeteit, de ismerteti a velük szembenálló, unionista (a kormányközi együttmûködést hangsúlyozó) ellenzék - Mitrany, Churchill, Moravcsik - továbbá a klasszikus konzervatív konföderalizmus képviselõinek - De Gaulle, Thatcher - nézeteit, valamint a két tábor egymással folytatott vitáit is. A könyv tehát az európai államok békés közösségét építõk eszmei, jogi és gyakorlati politikai gondolkodásába, vitáiba, és tetteibe vezeti be az Európai Unió építése és mai mûködése iránt érdeklõdõ olvasót.

...a világgazdaságban, ha az Európai Unió felbomlana ... PDF Az európai integráció kialakulásának története ... . Az integráció hívei azonban egyelőre többségben vannak, és Németország ereje teljében vezetheti is az Európai Egyesült Államok létrehozását. A kérdés az, hogy ki fogja diktálni az ütemet: Németország, avagy a piacok? Az OEEC az első európai együttműködési szervezet - de ez még kívülről jött kezdeményezés Közép- és Kelet-Európa kimaradt szovjet nyomásra →kárpótlásul: 1949. január: Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanács ... Az Európai Unió története | Európai Unió ... . január: Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa (KGST) →mesterséges integráció, államközi árucsere-megállapodások alapján Európai Unió. Az 1992-es maastrichti szerződés változtatta az integráció nevét Európai Unióra, és ekkor határozták meg azokat a feltételeket, amelyek teljesítése a közös európai pénz, az euró bevezetéséhez szükségesek egy-egy ország részéről. 2002-re jött létre a pénzügyi unió, és Nagy-Britannia, Dánia és Svédország kivételével a tagállamok bevezették ... Az európai integráció nem más, mint az együttmûködés és a verseny sajátos szimbiózisa, egyensúlya, s ez bizto-sítja vitalitását, versenyképességét és tagjainak jólétét. 6. A késôbbi viták és az elméleti zûrzavar csírái már a kanti mûben benne vannak. A föderáció alatt még ma is sok mindent értenek. Az integráció története, sajátos intézményesülése kezdődött el 1952-től, amikor ténylegesen létrejött Európában a Szén- és Acélközösség, folytatódott a Római Szerződéssel (1957), amely létrehozta az Európai Gazdasági Közösséget, majd a jogalkotás szintjén 1979-ben létrejött az Európai Parlament. A szakképzés és az európai integráció. A szakképzés jelentése az integrációban 1990 előtt. Nem akarom a régi görögöknél kezdeni, de kétségtelen, hogyha az európai egységesülés folyamatáról van szó, akkor a „régi görögöket" joggal behelyettesíthetjük az 1951-ben létrehozott Európai Szén- és ... Az európai integráció fejlődésének alapjaival a közgazdaságtan és a politológia is foglalkozik. Napjainkban mélyreható változások tapasztalhatóak az Európai Unió életében, a közös értékalapokra építő szervezet belső és külső válságjelenségekkel szembesül. Jelen tanulmány az integrációval foglalkozó elméleti megközelítéseket két nagyobb csoportba ... Európai integráció = Az európai integráció az európai országok és polgárok közötti egység kialakítását jelenti. Az Európai Unión belül ez azt jelenti, hogy országok erőforrásaikat egyesítik és a döntéseiket közösen hozzák meg.. Az európai integráció rövid története Az európai idea a filozófusok és a látnokok kivételével mindaddig nem létezett, míg ... Gazdag Ferenc: Az Európai Unió közös kül-és biztonságpolitikája. Budapest, Osiris, 2000 Horváth Zoltán, Kézikönyv az Európai Unióról. Budapest, Magyar Országgyűlés, 2005 Horváth Jenő: Az európai integráció története napról napra, 1945-2002: kronológia. Budapest, Osiris, 2003 Kiss J. László, A huszonötök Európája. Továbbá: politikai integráció, európai polgárság, monetáris unió, jegyzőkönyv a társadalmi kohézióról Európai Parlament Az együttdöntési eljárás révén a Tanáccsal egyenlő döntéshozói jogkörök Az európai integráció ellensúlyt jelenthetett a túlzott amerikai és szovjet befolyással szemben. A szén és acél kereskedelem fellendítésével elősegíthette a háború utáni újjáépítés felgyorsítását és az ipari termelés beindítását. Az acéltermelés ellenőrzésével elejét lehetett venni a háborús készülődésnek. Az Európai Unió működése. Az Európai Unió jogalkotó és végrehajtó hatáskörrel, valamint független bírói testülettel és központi bankkal rendelkezik. Ezeket egy sor intézmény és szerv támogatja és egészíti ki, a rájuk ruházott hatáskörök pedig az alapszerződésekből következnek. Az Európai Központi Bank (EKB) annak a 19 uniós tagországnak a központi bankja, amelyek átvették az eurót. Legfontosabb feladata az euroövezetbeli árstabilitás fenntartása és ezáltal az egységes pénznem vásárlóerejének megőrzése. Az európai integráció Az egységesülés gondolati forrásainak történeti áttekintése és az integráció fogalmának tartalmi elemzése képzi az előadás elméleti alapjait. Ezeken túl olyan kérdésekre is választ keres, amelyek a hétköznapi élet világától sem álnak távol. Az európai integráció tulajdonképpen nem is létezik - kezdte válaszát Speidl Bianka arra a kérdésre, hogy a liberálisok által minden gond megoldásaként emlegetett integráció, vajon sikertörténet, vagy általános kudarc-e a fejlett nyugati országokban? Van egy olyan szerkezete a Nyugat-Európát irányító eszméknek, amely a szabadság abszolutizálása révén azt egy ... Az európai egyesülés eszméjét 1946 szeptemberében Winston Churchill fogalmazta meg a Zürichi Egyetemen, amikor a francia-német kibékülésen és szövetségen alapuló Európai Egyesült Államok megteremtésére szólít...