A kiegyezés E-Book


A kiegyezés -  pdf epub

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
TÖRTÉNELEM: 2004
ÍRÓ:
ISBN: 9789633896600
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 5,19

MAGYARÁZAT:

A kiegyezés leírása A Nemzet és emlékezet sorozat ötödik darabjaként megjelenő kötet az 1867-es kiegyezés előtörténetével és tartalmával, valamint az Osztrák-Magyar Monarchia változó megítélésével foglalkozik. A sorozat ismert szerkezetét követi: elsőként a kiegyezés létrejöttére vonatkozó, igen szerteágazó forrásokból ad bő válogatást, tudatosan törekedve az összetett alkufolyamat minden elemének a megjelenítésére. A második részben reprezentatív áttekintés található a kiegyezést övező korabeli politikai vitákról, illetve a dualista rendszer összeomlása után született értékelésekről. A harmadik nagy fejezetben pedig az osztrák és a magyar történettudomány kiegyezésről alkotott vélekedésének az elmúlt öt évtized során fokozatosan bekövetkező módosulásai követhetők nyomon. Végül helyet kaptak az 1867-es kompromisszum sajátosságait feltáró szaktanulmányok, valamint a Monarchiával kapcsolatban máig tapasztalható nosztalgia okait firtató írások. A kötetet a gazdag képanyag, illetve a témakör forrásait és szakirodalmát áttekintő értékelő bibliográfia teszi még használhatóbbá.

...val háromközpontúság ... A kiegyezés és előzményei, a neoabszolutizmus kora (1850-1867) /Harmat Árpád Péter/ A dualizmus politikai rendszere, vagyis a Magyar Királyság és az Osztrák Császárság közt létrejött együttműködésnek az 1867 és 1918 közti 51 évében kialakult közjogi szisztémája a kiegyezés szelleme és rendelkezései alapján működött ... PDF 12. Tétel A KIEGYEZÉS ... . Az Andrássy-kormány az osztrák-magyar kiegyezést követően alakult első felelős magyar kormány volt. Legnagyobb politikai sikere egyrészt az új, dualista államberendezkedés sikeres elfogadtatása, amit az 1869-es választásokon aratott diadal jelzett, másrészt a magyar-horvát kiegyezés megkötése 1868-ban, ami a pont húsz évvel, 1848-ban a forradalom kitörésével ... A kiegyezés létrehozásában Deák Ferenc köréhez csatlakozva gróf Andrássy Gyula is fonto ... Kiegyezés - Wikipédia ... . Legnagyobb politikai sikere egyrészt az új, dualista államberendezkedés sikeres elfogadtatása, amit az 1869-es választásokon aratott diadal jelzett, másrészt a magyar-horvát kiegyezés megkötése 1868-ban, ami a pont húsz évvel, 1848-ban a forradalom kitörésével ... A kiegyezés létrehozásában Deák Ferenc köréhez csatlakozva gróf Andrássy Gyula is fontos szerepet játszott, és őt választották a kiegyezés utáni Magyarország miniszterelnökévé. A külpolitikai helyzet is kedvezett Magyarország számára, ugyanis Ausztria 1866-ban vívott vesztes poroszországi háborúja miatt az osztrák ... A kiegyezés reális kompromisszum volt, bár nem biztosította a teljes függetlenséget. A kiegyezés egységes gazdasági rendszert hozott létre. A közös ügyekre kvótát állapítottak meg: Ausztria 70%-kal, Magyarország 30%-kal részesedett. A birodalmat egységes piaccá tették: - vámszövetséget kötöttek A kiegyezés nem államszövetséget hozott létre államszerződés útján, hanem a perszonális uniónál tágabb, a reáluniónál lazább, kétpólusú, dualista birodalmat teremtett. Az igazi fogas kérdés a már „elismert" közös ügyek alkotmányos ellenőrzésének megoldása volt, hiszen azokat nem hagyhatták az uralkodó ... A kiegyezés (1867) A kiegyezés előzményei. A provizórium (ideiglenes állapot): A magyar diéta feloszlatása után, 1861 és 1866 közt tartott a provizórium időszaka. Ez is önkényuralom volt, de már változásokat mutatott. Ausztria kezdte belátni, hogy ki kell egyeznie a magyarokkal, mert elveszítheti nagyhatalmi státuszát. A kiegyezés előzményei. Eszköztár: Az uralkodó 1860 októberében ünnepélyes rendeletben (ún. Októberi Diploma) visszaállította a tartományok autonómiáját, a régi kormányszékeket (pl. helytartótanács, magyar kancellária stb.) a vármegyei önkormányzatokat. Ezzel az abszolutizmus talajáról a egy régi alkotmányosság ... Kiegyezés 1866-ban a porosz-osztrák háború. Ausztria vereségével végződött, ennek hatására 1867-ben megszületett az osztrák - magyar kiegyezés: Az uralkodó elismerte a 48-as törvényeket, Andrássyt kinevezte a kormány élére Az országgyűlés becikkelyezte az új rendszert elfogadásáról szóló törvény Az 1860-as évek közepére a magyar társadalom belefáradt az ellenállásba. Belátták, hogy Kossuth és az emigráció nem tud nagyhatalmakat felsorakoztatni a magyar szabadság ügye mellett ... Takarékpénztár mellett létrejött a Magyar Földhitelintézet (1863). A kiegyezés évében alapították a Magyar Általános Hitelbankot, s ezut...