Bevezetés a kognitív nyelvészetbe E-Book


Bevezetés a kognitív nyelvészetbe - TOLCSVAI NAGY GÁBOR pdf epub

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
TÖRTÉNELEM: 2013
ÍRÓ: TOLCSVAI NAGY GÁBOR
ISBN: 9789632762395
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 4,5

MAGYARÁZAT:

Bevezetés a kognitív nyelvészetbe leírása A kognitív nyelvészet olyan funkcionális nyelvmagyarázat, amely a beszélő ember megismerőképességeiből és az emberi kommunikáció fő jellemzőiből kiindulva mutatja be a nyelvet. A beszélő ember jelentést kíván nyelvi formába önteni, mások számára hozzáférhetővé tenni, úgy, hogy társa figyelmét beszédének tárgyára irányítja. A nyelvi jelentés fogalmi kidolgozása az emberi megismerés általános elmebeli lehetőségei szerint történik meg. A nyelvi rendszer a megismerő és cselekvő ember tevékenysége során funkcionál, közös figyelmi és jelentésképző jelenetekben, egy kultúra közegében. A nyelvi rendszer megtanulandó sematikus, konvencionált nyelvi szerkezetek hálózata. E struktúrák meghatározó összetevője a jelentés; e struktúrák mindig a beszédhelyzethez és a beszélgetésben részt vevők éppen előhívott tudásához igazodó nyelvi szerkezetekben valósulnak meg. Rendszer és használat szorosan összefügg. A Bevezetés részletesen tárgyalja a kommunikációs alaphelyzetet, a kognitív nyelvészet tudományelméleti alapjait és elméleti keretét. A prototípuselvű kategorizáció, a konstruálás tényezői (a figyelem, a perspektiváltság, a séma, a lehorgonyzás és a szubjektivizáció) éppúgy részletes kifejtést kap, mint a jelentés (így a metafora, a poliszémia, a referenciapont-szerkezet, a kompozitumszerkezet, az egyszerű mondat szemantikája). Külön fejezet foglalkozik a stílus és az irodalomértés kognitív leírásával, valamint kitér a nyelvpedagógiai kérdésekre.

...képességeiből és az emberi kommunikáció fő jellemzőiből kiindulva ... Tolcsvai Nagy Gábor: Bevezetés a kognitív nyelvészetbe ... ... ... Navigation. ... Bevezetés a kognitív nyelvészetbe. Megvan nekem. A nyitott, nyilvános előadás-sorozatot célja a társas-kognitív nyelvészet alapjainak bemutatása.A társas-kognitív nyelvészet a nyelv társas-kognitív beágyazottságát döntő jelentőségűnek tartja, ezért alapelveit is egyenesen ebből kiindulva fogalmazza meg: a nyelvészetnek ez az iránya nem egy-egy kérdés kiemelt tárgyalását jelenti, hanem egy olyan szemléletmódot ... Bevezetés a kognitív nyelvészetbe. TOLCSVAI NAGY GÁBOR. A kognití ... TOLCSVAI NAGY GÁBOR: Bevezetés a kognitív nyelvészetbe ... ... ... Bevezetés a kognitív nyelvészetbe. TOLCSVAI NAGY GÁBOR. A kognitív nyelvészet olyan funkcionális nyelvmagyarázat, amely a beszélő ember megismerőképességeiből és az emberi kommunikáció fő jellemzőiből kiindulva mutatja be a nyelvet. A beszélő ember jelentést kíván nyelvi formába önteni, mások számára ... Gyakorlati bevezetés a kognitív nyelvészetbe című könyve. A kötet a 2002-ben az Oxford University Press Könyvkiadónál megjelent a Metaphor. A Practical Introduction című könyv magyar nyelvű változata, melynek fordítását Várhelyi Gabriella és Kövecses Zoltán készítette. Könyv ára: 3781 Ft, Bevezetés a kognitív nyelvészetbe - Tolcsvai Nagy Gábor, A kognitív nyelvészet olyan funkcionális nyelvmagyarázat, amely a beszélő ember megismerőképességeiből és az emberi kommunikáció fő jellemzőiből kiindulva mutatja be a nyelvet. A Bevezetés a kognitív nyelvészetbe, szerző: Tolcsvai Nagy Gábor, Kategória: Nyelvészet, Ár: 3 383 Ft A 14 fejezetet, szószedetet és különálló magyar nyelvű bibliográfiát is tartalmazó szakkönyv a kognitív nyelvészet legfontosabb területeit, meghatározó fogalmait és módszereit mutatja be. Az első átfogó magyar bevezetés a kognitív nyelvészetbe. Bevezetés a kategorizáció, fogalmi modellezés és keretezés, metonímia, metafora, figyelem, alak-háttér elrendezés ... A 14 fejezetet, szószedetet és különálló magyar nyelvű bibliográfiát is tartalmazó szakkönyv a kognitív nyelvészet legfontosabb területeit, meghatározó fogalmait és módszereit mutatja be. Az első átfogó magyar bevezetés a kognitív nyelvészetbe. Bevezetés a kategorizáció, fogalmi modellezés és keretezés, metonímia, metafora, figyelem, alak-háttér elrendezés ... Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe 2. Fehér Krisztina A nyelv grammatikája A nyelvtudomány és a kognitív pszichológia határán Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press 2018 . A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Tolcsvai Nagy Gábor: Bevezetés a kognitív nyelvészetbe Osiris Tankönyvek ISBN 978-963-276-239-5 B5, 392 oldal, 3980 Ft A kognitív nyelvészet olyan funkcionális nyelvmagyarázat, amely a beszélő ember megismerőképességeiből és az emberi kommunikáció fő jellemzőiből kiindulva mutatja be a nyelvet. Régikönyvek, Tolcsvai Nagy Gábor - Bevezetés a kognitív nyelvészetbe - A kognitív nyelvészet olyan funkcionális nyelvmagyarázat, amely a beszélő ember megismerőképességeiből és az emberi kommunikáció fő jellemzőiből ki... Társas-kognitív nyelvészet Kategóriák Nyelvtudomány,...